Slik fungerer mekaniske tastaturer

Det finnes to hovedtyper tastaturer; membrantastatur som du sannsynligvis alltid har brukt til PC’en din. Så har du mekanisk tastatur som er mye bedre.

I de siste femten til tjue årene har vi brukt så å si de samme tastaturene; membrantastatur. Et membrantastatur er et tastatur hvor tastene ligger over et brett med gummimembran, som igjen ligger over et kretskort med følere.

Når du trykker ned en tast så vil gummien under tasten, som har en liten metallbit eller leder på seg, sende et signal til kretskortet og tastetrykket ditt er blitt registrert. Dette er den enkle og primitive versjonen av tastaturer.

Mekanisk tastatur

Et mekanisk tastatur fungerer derimot på en litt annerledes måte. I stedet for å ha alle tastene på en stor plast plate, så har hver eneste tast på det mekaniske tastaturet en egen bryter. Dette gjør at tastaturet har mye lengre levetid, siden hver tast har levetid på cirka 50 millioner trykk, hvor membrantastaturtaster bare har en levetid på fem til ti millioner trykk.

Siden hver eneste tast har sin egen bryter, i stedet for et stort membranlag, så kan det være stor variasjon i de forskjellige bryterne. De mest populære er Cherry sine MX brytere og alle dens varianter, som hver er fargekodet etter hvilke egenskaper de har. I løpet av de siste årene har det også dukket opp andre mekaniske taster fra andre produsenter, blant annet Logitech og Razer.

Fordelen mekaniske tastatur har overfor membrantastatur (utover lengre levetid) er at på membrantastatur så må tastene presses helt ned før de blir registrert, mens på mekaniske taster så trenger du bare å presse litt. En annen fordel med mekaniske tastatur, er at de lager en tilfredsstillende lyd når de presses ned, noe et membrantastatur mangler.

Grunnen til at mekaniske tastatur ikke er det som selger mest, er at membrantastatur er billigere og lettere å produsere.

Cherry MX Black

Cherry MX Black bryterne på et mekanisk tastatur er godt egnet til spilling. De avgir ingen høy lyd når de presses ned, og de er ikke taktile. Det vil si at de ikke gir noen ekstra tilbakemelding i fingertuppene når du trykker tastene ned.

MX Black brytere har imidlertid blitt byttet ut med MX Red taster i spill-tastatur, siden MX Red trenger mindre kraft for å trykkes ned. MX Black kan noen ganger bli harde og vanskelige å trykke ned, selv om nedtrykket ikke er noe særlig tyngre enn det de er på MX Blue taster. Sistnevnte er veldig gode for tekstskriving.

Cherry MX Red

MX Red er så å si identiske med MX Black, bare det at de trenger litt mindre kraft for å trykkes ned.

MX Black har blitt byttet ut med MX Red i de fleste spill-tastaturer, siden de er lettere å trykke ned enn MX Black. Noen vil imidlertid ikke ha MX Red siden de mener at tastene er for lette, og at de kan føre til feiltrykk.

Cherry MX Blue

MX Blue er regnet som de beste tastene for skriving siden de har et veldig hørbart ”klikk”. Vær oppmerksom på at dette klikket kan bli irriterende for både deg selv og andre rundt deg. Tastene gjør at man kjenner når de er blitt trykket ned.

Mange mener at MX Blue også fint kan brukes til spilling, men hvis noen taster blir trykket på raskt etter hverandre så risikerer man at tastetrykkene ikke blir registrert med en gang.

Cherry MX Brown

MX Brown er en fin mellomting mellom spill-tastatur og skrivetastatur. Det er følsomt som MX Blue, men har ikke klikkelyden. Brown-tastatur er lettere å trykke ned enn MX Black, og gir tyngre trykkemotstand enn MX Red.

Privacy Policy